Bygherrerådgivning

Projektledelse

Projektgranskning

Lad os hjælpe dit byggeri i mål

Hos Bjerg’Aros Advice tage vi udgangspunkt i kundens behov, således at hver opgave løses individuelt. Vores teams har mange års brancheerfaring og har gennem årene udviklet vores egne værktøjer som sikre en god proces. Vi tænker nyt og anderledes og er på forkant med udviklingen, når vi løser en opgave. Projektet skal fungere nu, men skal også kunne tilpasse sig behovet i fremtiden. Vi søger derfor at sikre bygherren, bæredygtige og fremtidssikrede løsninger gennem en tæt dialog og krav til projektets samarbejdspartnere. Byggeri er med årene blevet mere komplekst og tekniske, dette er en af årsagerne til at det kræver en koordinerende indsats for at imødegå at der ikke opstår flere fejl og mangler. Flere byggeopgaver ender med juridiske tvist mellem bygherre og entreprenørerne, men med god byggerådgivning vil du som bygherre stå bedre stillet og i mange tilfælde undgå uklarheder og uenigheder. Vi hjælper med at sikre bygherrens dokumenteret engagement i projektet, som dennes tillidsmand og repræsentant over for projektets parter. 

Vi anbefaler at der sættes mange kræfter ind i starten af projektet, for at sikre bygherren får glæde af de optimeringer der kan opnås ved en professionel granskning, samt sikre en professionel analyse af risici. Man kan undgå mange ubehagelige overraskelser ved at få projektet beskrevet præcist iht. behov, målsætning, kvaliteten og omfang tidligt i forløbet. Hvis kontrakter med entreprenørerne er lavet professionelt og der er klarhed over opgavens omfang og krav til dokumentation, kan der undgås mange ekstra regninger under udførslen.

Alle byggeopgaver, store som små, kræver planlægning og styring. Jo større og komplekst projektet er, jo mere planlægning og styring kræver det. Inden du går i gang, er det godt at tænke over, hvor meget du selv vil involveres i processen og er ressoucerne og kompetancerne til sted i egen organisation. Hos Bjerg’Aros Advice kan vi hjælpe dig fra sidelinjen, men vi kan også styre hele processen for dig og tilpasse din egen involvering i forhold til dine ønsker.

Skæringvej 88,
8520 Lystrup

Vesterbrogade 124b, 2.
1620 København V

+45 2497 7417

Info@bjergaros.dk

Følg os på LinkedIn

Medlem af:

Close Menu